MOBI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Güncelleme Tarihi : 08.04.2021

AŞAĞIDA DETAYLI BİR ŞEKİLDE AÇIKLANDIĞI GİBİ MOBI TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERİ KULLANABİLMENİZ İÇİN İŞBU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN ŞART, KOŞUL VE SORUMLULUKLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

1. GİRİŞ VE KAPSAM

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) SG TEKNOLOJİK ULAŞIM ARAÇLARI BİLİŞİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. (“MOBI”) ’ne ait MOBI markalı Paylaşımlı Elektrikli Scooter mobil uygulaması (“MOBI”) üzerinden sunulan Hizmetler ile MOBI elektrikli scooter paylaşım uygulamasının, kullanıcılar (‘’KULLANICI’’) tarafından kullanılmasına ilişkin gerekli ŞART, KOŞUL VE KURALLAR ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MOBI ve KULLANICI işbu Sözleşme’nin taraflarıdır. MOBI ve KULLANICI’dan her biri ayrı ayrı Taraf ve her ikisi birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

İşbu KULLANIM SÖZLEŞMESİ’ni onaylayabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.

İş bu KULLANIM SÖZLEŞMESİ, MOBI Uygulamasının (Aplikasyon), MOBI web sitesi (“Web Sitesi”, “www.mobiscooters.com”) veya APP STORE ve/veya GOOGLE PLAY platformlarından ücretsiz olarak akıllı telefona yüklenip, KULLANICI hesabı oluşturulup, herhangi bir şekilde kullanılmaya başlanmasından önce, Uygulama’nın sağladığı hizmetler ve hizmet kullanımına erişebilmek için uyulması gereken şart, koşul - kurallar ve 6698 sayılı KVK Kanununa göre düzenlenmiş olan Gizlilik Politikası içeriğindeki Aydınlatma Metni, KULLANICI tarafından dikkatlice okunmalı, anlaşılmalı, ve Sözleşme’nin kapsadığı tüm içerikler bir bütün olarak kabul edilmek şartı ile ONAYLANMALIDIR.

KULLANICI, işbu Sözleşme’yi, Uygulama’yı kullanmaya başlamadan önce okuduğunu, bilerek ve isteyerek onayladığını kabul eder. Aksi bu durumda KULLANICI hizmetlere erişemez ve kullanamaz.

KULLANICI tarafından MOBI’nin sunduğu hizmetlerden faydalanılması, KULLANICI ve MOBI arasında akdi bir ilişki oluşturan, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve koşulların tamamen ve koşulsuz kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu, ve KULLANICI’nın Uygulama içi hesabını buna göre oluşturduğu anlamını taşır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki Sözleşme’lerin ve anlaşmaların yerine geçer.

MOBI gerekli gördüğü zamanlarda, Web Sitesi ve Uygulama üzerinde güncellemeler ve geliştirmeler yapabilir. MOBI tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla KULLANICI’ya yapılan güncelleme ve geliştirmeleri kapsayan her türlü bildirim Taraflar açısından bağlayıcı olup işbu Sözleşme’nin kabul şartlarına dahildir. MOBI, gerekli gördüğü durumlarda İşbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırma ve KULLANICI’nın Uygulama’ya erişimini engelleme hakkına sahiptir.

İş bu Sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılması halinde MOBI, güncel Sözleşme şartlarını, Uygulama ve Web Sitesi üzerinden, güncel tarih ile eski ve yeni KULLANICI’larının dikkatine sunacaktır. Güncel Sözleşme, yayımlandığı tarih itibarı ile tüm mevcut KULLLANICI’lar için geçerli olacak, eski KULLANICI’lar, mevcut hesapları üzerinden Uygulama’yı kullanmaya devam ettiği taktirde, yenilenen Sözleşme’yi kabul etmiş sayılacak, yeni KULLANICI’lar ise güncel olarak yayımlanmış olan Sözleşme’yi dikkatlice okuduktan sonra Uygulama’nın sağladığı hizmetlere ulaşım için Sözleşme’nin gereklerini yerine getireceklerine dair kabul ve onaylarını verdikleri taktirde hizmetlere ulaşım sağlayabileceklerdir.

MOBI elektrikli scooter paylaşım uygulaması, KULLANICI’nın akıllı telefonuna, Web Sitesi, APP STORE veya GOOGLE PLAY market üzerinden ücretsiz olarak indirdiği MOBI Paylaşımlı Elektrikli Scooter mobil uygulaması içerisinde anasayfa üzerindeki haritada belirtilen seçili bölgeler içerisinde, uygulama içi yönergelerde ve Web Sitesi’nde yayımlanmış açılış ve dakika ücretleriyle hizmet veren ve elektrikli scooter kiralanabilmesini sağlayan bir paylaşım platformudur.

MOBI’NİN SUNDUĞU HİZMETLERİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞART, KOŞUL, KURAL VE SORUMLULUKLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

2. MOBI Ne Sunar

MOBI, tüm toplulukların akıllı ve uygun fiyatlı mobiliteye erişimi hak ettiği basit fikri üzerine kurulmuş bir firmadır. Hizmetlerimiz bu fikri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olur. Hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. bunlar arasında elektrikli bisikletler, elektrikli scooterlar , uyarlanabilir scooterlar, kasklar ve sağlanan diğer tüm ilgili ekipmanlar MOBI tarafından kullanıma sunulur. Bu Şartlarda, bunlardan genellikle bir " Araç " veya hepsine toplu olarak " Araçlar " diyoruz . Hizmetlerimiz aynı zamanda mobil uygulamamızı (" Uygulama"), Diğer tüm ilgili ekipman, bakım, ücretlendirme, personel, web sitemiz, sosyal medya varlıkları ve kendi takdirimize bağlı olarak size sağlanan veya başka şekilde sunulan diğer bilgiler, teknolojiler ve hizmetler . Uygulamamız ayrıca ek işlevler sağlamak (örneğin, aracı bulmanızı, kilitlemenizi ve kilidini açmanızı sağlamak) ve Hizmetleri size sunmamızı sağlamak için, belirli araçlarla birlikte kullanılabilir. Hizmetlerimiz, ilgili Hizmetlerle birlikte size sunacağımız ek şartlar veya ürün gereksinimleri ile gelebilir ve bunları kullandığınızda bizimle olan sözleşmenizin bir parçası haline gelecektir. Ortak bir taşıyıcı olmadığımızı lütfen unutmayın, Hizmetlerimizi, onları çalıştırabilecek ve kullanabilecek niteliklere sahip olanlara kolaylık sağlamak için sunuyoruz,

3. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de tanımlar aşağıdaki gibidir:

MOBI: SG TEKNOLOJİK ULAŞIM ARAÇLARI BİLİŞİM SANAYİ VE TİC.A.Ş.’yi

ARAÇ: MOBI, mobil uygulama (mobil aplikasyon) üzerinden kullanıma sunulan, GPS kontrol modüllü, paylaşıma açık ve MOBI’nin özel mülkiyetinde olan, elektrikli scooter veya elektrikli bisiklet tipi araçlardır. KULLANICI’nın veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz.

HESAP: KULLANICI’nın Hizmetler’in kullanımı için Sözleşme’yi okuyup onayladıktan sonra bilerek ve isteyerek Uygulama ve/veya Web Sitesi üzerinden oluşturacağı/oluşturduğu kayıtların tümünü ifade eder.

HİZMETLER: MOBI tarafından sunulan hizmetler; (i) Uygulama ve Web Sitesi, (ii) Araç ve/veya Araç’lar, (iii) Araç’ların şarj edilmesi, (iv) Personel, (v) Servis, (vi) İlgili ekipman ve (vii) MOBI tarafından sağlanan sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

KİŞİSEL VERİ: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirli veya belirlenebilen gerçek kişiye dair (özel nitelikli kişisel veriler, konum bilgileri, çerezler, reklam destekleri ve paylaşım şartları dahil) her türlü bilgiyi ifade eder.(MOBI mobil uygulaması ve www.mobiscooters.com web sayfasında Gizlilik Politikası adımındaki KULLANICI Aydınlatma Metninde detayları onayınıza sunulmuştur.)

APLİKASYON: MOBI’nin Android GooglePlay ve IOS APP Store lardaki Mobil uygulamasını,

WEB SİTESİ: www.mobiscooters.com sitesini,

KULLANICI: MOBI tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için MOBI Uygulamasında, işbu Sözleşme’yi okuyup, anlayıp onaylayarak, hesap oluşturan ve MOBI Web Sitesini ve mobil aplikasyonunu kullanmak isteyen hizmet kullanıcısını belirtir.

KURALLAR: Hizmetler’in kullanımı ile ilgili KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan Uygulama ve/veya Web Sitesi içeriğinde yer alan tüm kuralları içerir.

ÜCRET: 3.Şahıslar, Araç veya diğer taşıtlara verilecek hasar ücreti, çevreye verilecek zararlar, trafik cezaları, park cezaları vb. cezalar hariç, Uygulama üzerinde ve/veya Web Sitesinde duyurulan, sabit açılış ücretine ilaveten rezervasyon ve kullanım süresine bağlı olarak KULLANICI’nın ödeyeceği ücreti ifade eder.

4. GENEL KİRALAMA VE ARAÇ KULLANIM KURALLARI

4.1. Uygulama’daki Hesap sahibi, tek bir KULLANICI’dır. KULLANICI, 18 yaşından büyük ve reşit bireysel bir kullanıcı olup, işbu Sözleşme’de belirlenen tüm koşul, şart ve kurallardan tek başına sorumludur. KULLANICI, tanımlı bölge içerisinde bir MOBI Aracını etkinleştirdiğinde, bu Araç’ın bireysel olarak sadece kendisi tarafından kullanılacağını ve hiçbir şekilde üçüncü kişilerin kullanmasına ve/veya onlarla paylaşılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. MOBI uygulamasında Hesap oluşturabilmek için KULLANICI’nın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Gerekli durumlarda MOBI’nin sağladığı Hizmetler’e erişim ve kullanım için MOBI tarafından 6698 sayılı KVK Kanunu çerçevesinde, kimlik doğrulaması yapılması talep edilebilir. Sözkonusu talebin reddedilmesi durumunda KULLANICI, sağlanan Hizmetler’e erişim ve kullanımının MOBI tarafından engellenebileceğini kabul eder.

4.3. Hesap Kurulumu . Hizmetlerin birçok yönünü kullanmak için, geçerli bir banka kartı veya kredi kartı veya son kullanma tarihi ve fatura posta kodu ile onaylanmış başka bir ödeme yöntemi ve buna bağlı olarak istenen diğer bilgiler gerektiren aktif bir kişisel kullanıcı hesabına kaydolmanız ve bunu sürdürmeniz gerekir.MOBI’nin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için Hesap oluştururken KULLANICI’nın, Uygulama menüsü içerisinde HESABIM sekmesinde yer alan kredi kartı tanımlama bölümüne en az bir tane geçerli ödeme şekli (kredi kartı veya Uygulama tarafından kabul edilen ödeme şekli) ve TC kimlik numarasını içeren kimlik bilgisine göre, Adı-Soy adı , cep telefonu numarası, doğum tarihi ve elektronik posta adresi gibi bazı kişisel bilgilerini doğru olarak girmesi gerekmektedir. KULLANICI, söz konusu bilgilerin doğru, tam, güncel bilgiler olduğunu ve kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal MOBI’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MOBI, kendisinden kaynaklanmayan kart ve/veya kart bilgisi hırsızlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Uygulama’nın kabul etmediği ve/veya geçerlilik tarihi dolmuş, kimlik bilgileriyle çelişen ve güncel olmayan, yanlış, eksik bilgi beyanında bulunulması halinde KULLANICI, MOBI’nin sağlayacağı Hizmetler’den yararlanamayacağını,bununla ilgili herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder. Hesabınızın yetkisiz kullanıldığından şüphelenirseniz hemen bize bildirin. Kanunun gerektirmesi halinde (hükümetlerle zorunlu veri paylaşımını içerebilir) siz veya çeşitli hesap ayrıntılarınız (faturalama, hesap, içerik veya kullanım kayıtları ve ilgili bilgiler gibi) hakkında bilgi verme ve haklarımızı, müşterilerimizi koruma hakkına sahibiz.

Kullanıcı, böyle bir durumda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını Kabul ve bayan eder. MOBI’ye bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

Dolandırıcılık Üzerine Bir Not . Bunu hem sizin hem de bizim korumamız için ciddiye alıyoruz. Yalnızca yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunuz bir ödeme yöntemini kullanabilir ve ödediğiniz herhangi bir ücret karşılığında belirlediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini ücretlendirmemiz için bize yetki vermiş olursunuz. Sağladığınız herhangi bir bilginin yanlış, eksik veya sahte olduğundan şüphelenirsek, sorun çözülene kadar hesabınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu süre zarfında, geçici veya kalıcı olarak Hizmetlerimizin bazılarına veya tümüne erişiminizi kaybedeceksiniz

4.4. KULLANICI, Hizmetler’i kullanmaya başladığı andan itibaren Uygulama’da belirtilen Ücret’lere ilaveten işbu Sözleşme’nin ve/veya ilgili kanunların ihlal edilmesinden kaynaklanan her türlü maddi kayıp gider ve zarar ile Sözleşme’nin 17. Maddesi’nden düzenlenen ceza bedellerinin kredi kartı veya Uygulama tarafından kabul edilen ödeme şekli ile MOBI tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MOBI, kredi kartında, Uygulama tarafından kabul edilen ödeme şeklinde veya bakiye yetersizliği sebebiyle ödemenin yapılamaması halinde KULLANICI’dan, karta yükleme yapmasını veya limiti olan başka bir kartın Uygulama’ya tanıtmasını talep edecektir. KULLANICI’nın ödemeyi yapmaması halinde MOBI’nin yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

4.5. KULLANICI, kredi kartından veya Uygulama tarafından kabul edilen ödeme şekli ile tahsil edilmiş olan Ücret’e itiraz edecek ise itirazını aynı ayın bitimine kadarki 5 (beş) iş günü içinde MOBI’ye yazılı olarak bildirmelidir.

4.6. MOBI, sağladığı Hizmetler’in tamamı veya herhangi bir bölümünün belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmemektedir. KULLANICI’nın Wi-Fi internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetler’e erişmesi ve kullanması durumunda mobil ağ verileri kullanılabilir. Akıllı telefonlar üzerinden Hizmetler’e erişim ve kullanım için gereken uygun yazılım ve cihaz üzerinde gerekli güncellemeleri sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, şebeke, internet, iletişim sağlayıcılar ve/veya elektronik iletişimdeki aksaklık ve arızaların, MOBI tarafından sağlanan Hizmetler’de, kesilme ve aksamalara sebep olabileceğini kabul eder.

4.7. KULLANICI, MOBI Araç’larını kullanmak için fiziksel ve mental olarak yeterli ve sağlam olduğunu, gerekli beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, Uygulama üzerinden sürüş başlattığında, üçüncü şahıslar, üçüncü şahıslara ait mal ve eşyaya zarar vermesi halinde ortaya çıkabilecek sorumluluk ve risklerden tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. KULLANICI, olumsuz hava koşulları (sis, buzlanma, kar, yağmur vs.) ve doğa olayları gibi çevresel faktörlerin, başlatacağı veya başlattığı sürüşü tehlikeli hale getirip getirmeyeceği kararının tüm sorumluluğunun bireysel olarak kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, söz konusu hava koşulları ve/veya doğa olaylarından biri veya birkaçının mevcut olduğu durumlarda, Uygulama içerisindeki harita üzerinde belirlenmiş sınırlar içerisinde Araç ile sürüş yapmaya karar vermiş ise, kendi güvenliği ve dahi çevre güvenliği için gerekli önlemleri alacağını ve güvenli bir sürüş için azami dikkati göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MOBI, bu tür durumlarda Araç yeterliliği için herhangi bir garanti ve teminat vermez.

4.9. KULLANICI, Hizmetler’i kullanırken, güncel tüm yasal düzenlemelere uyacağını, sağlanan Hizmetler’i sadece yasal amaçlarla kullanacağını, çevreye, trafiğin olağan akışına, üçüncü kişilere, kamu malına, özel mülk ve mala zarar ve huzursuzluk vermeyeceğini, Hizmetler’i kullanırken nezaket ve saygı kurallarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Rezervasyonlar, Tedarik ve ilgili nedenlerden dolayı, rezervasyon taleplerinizi kabul etme veya reddetme hakkımızı saklı tuttuğumuzu ve onayımızı almanızın, Hizmetleri belirli bir durumda kullanıma sunma teklifimizin kabulüne eşit veya onayı teşkil etmediğini lütfen unutmayın. Uygulama aracılığıyla rezervasyonunuz talebinizin ardından reddedilirse, ödeme yönteminizin ilk etapta ücretlendirildiği varsayılarak geçerli geri ödemeyi alırsınız. Uygulamadaki fiyatlandırmanın herhangi bir nedenle yanlış olduğu ortaya çıkarsa, ilgili bir rezervasyonu iptal etme veya reddetme hakkını saklı tutarız ve size geçerli geri ödemeyi yaparız.

4.11. Araç sayısı sınırlıdır. MOBI, Hizmetler’i sağlarken bu sınırlı sayıdaki Araç’ları, 7 gün 24 saat ve yılın her günü sürekli olarak kesintisiz hazır halde tutmak için gereken tüm çabayı gösterecektir. Ancak, sel, terör, salgın hastalık ve benzeri mücbir sebepler ve öngörülemeyen olayların gerçekleşmesi, durumunda MOBI bu Hizmetler’in her zaman uygun olmasını garanti etmez. KULLANICI, MOBI’nin Araç’ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

4.12. KULLANICI, Uygulama içerisinde bir rezervasyon yapmış ise MOBI bu rezervasyonu sebep göstermeksizin iptal etme veya süresini sınırlandırma hakkına sahiptir. KULLANICI bu durumu bildiğini kabul eder. KULLANICI, Uygulama içerisinde bir rezervasyon oluşturmuş ve sonrasında bu rezervasyonu iptal etmiş ise, MOBI, rezervasyonun oluşturulma anı ile iptali arasında geçen süreyi, rezervasyona ilişin güncel Ücret tarifesi üzerinden hesap eder ve oluşan toplam bedeli, KULLANICI’nın Hesap’ında ödeme için tanımlı kredi kartı üzerinden tahsil eder. KULLANICI, bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.13. Araç Azami kiralama süresi 24 (yirmidört) saat olup KULLANICI Araç’ı daha sonra tekrar kiralayabilir. KULLANICI, azami kiralama süresi içinde Araç’ın kiralamasını bitireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu süre içinde iade edilmeyen, uygun şekilde kilitlenmemiş ve sürüş tamamlanmamış Araç’lar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecektir. Bu durumda, MOBI’nin işbu Sözleşme’nin 17. Maddesi’nde yer alan ceza bedelini talep ve tahsil etme hakkı doğacak ve durum ilgili mercilere bildirilecektir.

4.14. KULLANICI, Araç sürüşünü, Uygulama içerisindeki anasayfa harita ekranında bulunan ve Araç kullanımına tanımlı sınırları belirgin bölgelerin içerisinde yapacağını ve sürüşü bu bölgeler içerisinde kurallara uygun şekilde bitireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MOBI hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer riskler nedeniyle yolculuk için tehlikeli olabilir. Araç, KULLANICI tarafından, tanımlı bölge dışarısında kullanılır ve/veya park edilir ise KULLANICI, oluşan bu operasyonel toplama maliyetleri için işbu Sözleşme’nin 17. Maddesinde yer alan ceza bedelini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Siz ve çevrenizdekiler için güvenli bir deneyim istiyoruz ve bu da bazı kurallarımız olduğu anlamına geliyor. Dikkatli ve sağduyulu davranmanın yanı sıra, güvenli kullanımı engelleyebilecek herhangi bir öğeyi (evrak çantası veya çanta gibi) taşımamalı veya herhangi bir cihazı (cep telefonu veya başka bir taşınabilir cihaz gibi) sürüş esnasında kullanmamalısınız. KULLANICI, güvenli bir sürüş için gerekli kontrolleri sürüş öncesinde ve esnasında yapmayı, işbu Sözleşme, Uygulama ve Web Sitesi içerisinde ilgili bölümlerde açıkça belirtilen kural, uyarı ve hatırlatmalara göre azami tedbirleri alacağını, local trafik kurallarına bağlı kalacağını ve uyacağını Kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetlerimizi kullanırken başkalarını veya hayvanları taşımayın. MOBI, güvenli bir sürüş için, KULLANICI’larına sürüş esnasında, kask, hava koşullarına uygun gözlük, dizlik, dirseklik ve dış etkenlerden korunmayı sağlayan kıyafet, gece sürüşleri için ekstra reflektif mont/rüzgarlık gibi koruyucu güvenlik ekipmanlarının kullanmasını tavsiye etmektedir. Bu ekipmanları kullanmak ve sürüş güvenliğini artırmak ilgili güncel mevzuata göre KULLANICI’nın kendi sorumluluğundadır. KULLANICI, söz konusu ekipmanların kullanılmamasından meydana gelebilecek yaralanma ve/veya ölümlü kazalarda MOBI’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

4.16. KULLANICI, herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Araç’ı MOBI’ye vakit kaybetmeden bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Araç’ın çalınmasına sebep olmuşsa KULLANICI durumu aynı zamanda 24 saat içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme uyarınca MOBI, bir Araç’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu tespit ederse Taraflar, sorumluluğun o Araç ile yolculuk yapmış son KULLANICI’ya ait olduğunu ve MOBI’nin veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ederler. Böyle bir durumda MOBI, iade ve diğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Araç’ın son kullanıcısının bilgisi dahilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. KULLANICI, çalınan Araç ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. KULLANICI, Araç’ı ilgili herhangi bir hukuk ve/veya mevzuat kurallarına aykırı olarak kullanmayacağını, Hizmetler’in kullanımı sırasında aşağıdaki hatırlatma ve kurallara uyacağını, uymadığı takdirde tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek maddi zarar, yaralanma veya ölümle sonuçlabilecek kazalardan, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, masraf ve yargılama giderlerinden ve avukatlik ücretlerini ödemekten tek başına sorumlu olduğunu kabul eder:

4.17.1. Sürüş esnasında, omuza asılan bir çanta, el çantası, vücuda oturmayan bir sırt çantası ya da başka bir eşya taşımak sürüş güvenliğinize zarar verebilir veya aracın dengesinin kolayca bozulmasına yol açabilir. Böyle bir durum, hem KULLANICI’nın, hem de üçüncü şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atar.

4.17.2. Araç’ın herhangi bir bölümüne, çanta, torba veya bunun gibi ağır eşyalar konması yasaktır.

4.17.3. Sürüş esnasında, cep telefonu ve benzeri KULLANICI’nın dikkatini dağıtabilecek elektronik cihazlar kullanılmamalıdır.

4.17.4. Alkol, ilaç veya herhangi bir benzer uyuşturucu madde etkisi altında iken Araç kullanmak kesinlikle yasaktır.

4.17.5. Sürüş esnasında Araç’da, KULLANICI haricinde çocuk da dahil olmak üzere herhangi bir ikinci kişi taşınamaz.

4.17.6. Araç, sürüş bitiminde Uygulama içerisindeki yönergelerde gösterildiği gibi güvenli, legal, umuma açık, trafiği engellemeyen ve kullanıma tanımlı bölge içerisinde bir yere dik pozisyonda, destek ayağı açılmış ve kilitlenmiş biçimde park edilmelidir. Araç kilitlenip sürüş sonlandırılmaz ise, yolculuk devam edecek ve sürüş Ücret’i zamana bağlı olarak artarak KULLANICI’dan tahsil edilmeye devam edecektir. Sadece MOBI tarafından Araç üzerinde sağlanan kilit mekanizmalarının kullanılması gerekmektedir. Başka bir şekilde ya da farklı bir kilitle Araç kilitlenemez.

4.17.7. KULLANICI, Araç’ı stabilize, toprak ve araç trafiğine uygun olmayan zeminlerde kullanmamalıdır.

4.17.8. Araç’ın maksimum taşıma kapasitesi 110 kg’dır. Aşılması durumunda sürüş güvenliği tehlikeye gireceği için bu limit KULLANICI tarafından geçilmemelidir.

4.17.9. KULLANICI’lar Araç’lar üzerinde izinsiz değişiklikler yapamaz. İzinsiz yapılan değişiklikler sonucu oluşabilecek tüm zarar bedelinden doğacak sorumluluk tamamıyla KULLANICI’ya aittir. MOBI, böyle bir durumda oluşan zararı KULLANICI’nın kayıtlı ödeme yöntemi üzerinden tahsil etme yetkisine sahiptir.

4.17.10. KULLANICI’lar, Araç üzerinde bulunan aksesuar, GPS modül, kilit sistemi ve teçhizata bilinçli olarak zarar vermeyecektir.

4.17.11. KULLANICI, Araç’ın çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli araç olduğunu kabul eder, bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Araç’ı güvenli, özen göstererek ve ihtiyatlı bir şekilde kullanacaktır.

4.17.12. Araç’ın şarj miktarı kullanıma, yol durumuna, toplam ağırlığa ve zamana bağlı olarak düşecektir. Söz konusu şarj gücü kaybı oranı MOBI tarafından garanti edilemez ve ilgili faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Araç’ın şarj seviyesi azaldıkça hız ve performans özellikleri azalabilir veya tamamen sona erebilir. KULLANICI’nın kiraladığı Araç’ın şarj gücü seviyesi, Araç’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir. Araçtaki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve şarj seviyesinin yeterli olduğundan emin olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

4.17.13. MOBI, Araç’ın şarj etme gücünü kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zamanı hiçbir zaman garanti edemez. Buna bağlı olarak Araç, sürüş sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir.

4.17.14. Araç’ın kiralanması sona ermeden şarjı biterse, KULLANICI, sürüşü bu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırır.

4.17.15. KULLANICI, Araç’ı yalnızca, Uygulama’da belirtilen ve görülen geçerli mevcut sınırlar içerisinde kullanacak ve kiralarken teslim aldığı şekilde teslim edecektir. Araç’ın olağan aşınma ve yıpranmasından KULLANICI sorumlu değildir.

5. HATIRLATMALAR

Araçlarımıza size özelmiş gibi davranın !

5.1. Doğru kullanın : Tüm kullanıcılar Ürünlerimize saygılı davranırsa, daha fazlası kullanılabilir ve daha iyi durumda olacaktır. Ürünlerimiz tahrip edilemez, bu yüzden lütfen ellerinizdeyken onlara iyi bakın. Bu Ürün için Sürüş Kurallarında bulabileceğiniz ağırlık sınırlamaları vardır. Herhangi bir Ürünü bir römorku, aracı veya başka bir nesneyi çekmek için kullanamazsınız. Genel olarak Ürünleri güvenli bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz. Ürünlerimizin içinde veya üzerinde kişisel eşyalar bırakırsanız (ve biz onları bulursak), yasalar daha uzun sürmedikçe bunları 90 gün boyunca elimizde tutacağız.

5.2. Normal aşınma ve yıpranma dışında, bir MOBI aracını, aldığınız koşulla aynı durumda iade edeceğinizi (kilitlemek ve / veya devre dışı bırakmak anlamına gelir) bekliyoruz. Zarar verirseniz (kazara veya kasıtlı olarak) veya uygun şekilde iade etmezseniz ve hasar meydana gelirse, ilgili masraflardan siz sorumlu olursunuz. Bu durum oldukça pahalı olabilir - her bir parçanın değiştirme maliyetini, o Ürün için Kullanım Kurallarında bulabilirsiniz. Kaybolduğunu veya çalındığını düşündüğümüz, 48 saat içinde iade edilmeyen her Ürün için de aynı ücretler geçerli olacaktır ve koşullara bağlı olarak size karşı bir polis raporu sunmamız gerekebilir. Ayrıca, Ürünün değerinden sizi sorumlu tutmak da dahil olmak üzere, yasaların izin verdiği herhangi bir işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

6. MÜLKİYET KURALLARI

6.1. KULLANICI, Araç’ın herhangi bir parçasını sökmemeyi ve herhangi bir parçasına zarar vermemeyi önceden kabul etmiş olur. Araç üstündeki kilit, marka, QR kod ve logoların bulunduğu yapıştırma etiketler sökülemez ve hiçbir şekilde üzerinde hasar verecek işlem yapılamaz.

6.2. KULLANICI, Araç’ın ve herhangi bir MOBI ekipmanının, MOBI’nin özel mülkiyetine ait olduğunu kabul eder. MOBI’nin ticari unvanı, markası, logosu, ürün ve hizmet adları MOBI’nin önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanılamaz.

6.3 Mülkiyet kuralları çerçevesinde;

6.3.1. Hizmetler’in çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program kullanmak veya yüklemek,

6.3.2. Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, satma, devretme, lisans verme, kiralama, yeniden satma, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetler’i kötüye kullanmak,

6.3.3. Hizmetler’in herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı içeren diğer bildirileri kaldırma ve yok etmek,

6.3.4. Hizmetler’i kaynak koda dönüştürmek, ters mühendislik yapmak veya parçalara ayırmak, Hizmetler’in herhangi bir parçasını eşleştirmek, ikizleme veya çerçeveleme yapmak; Hizmetler’e, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlamak veya bozma girişiminde bulunmak,

6.3.5. Endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetler’in çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatmak ya da kullanmak,

6.3.6. Hizmetler’in herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırmak kesinlikle yasaktır.

6.3.7 ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET İÇERİĞİ : Hizmetler, farklı kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına sahip üçüncü taraflarca kontrol edilen hizmetler ve içerik (reklamlar dahil) ile bağlantılı olarak kullanılabilir veya erişilebilir hale getirilebilir. Bu üçüncü taraf hizmetlerini ve içeriğini onaylamıyoruz ve bunların hiçbir ürününden veya hizmetinden sorumlu veya yükümlü değiliz. Ayrıca, Apple iOS, Android, Microsoft Windows veya Blackberry destekli mobil cihazlar için geliştirilen uygulamaları kullanarak Hizmetlere erişirseniz, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation ve / veya BlackBerry Limited, bu Koşulların üçüncü taraf lehtarı olacaktır. cihazlar, sırasıyla. Bu üçüncü taraf lehtarlar, bu Koşulların tarafları değildir ve Hizmetlerin herhangi bir şekilde sağlanmasından veya desteklenmesinden sorumlu değildir.

6.3.8. AĞ ERİŞİMİ VE CİHAZLAR : Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini elde etmekten siz sorumlusunuz. Hizmetlere cihazınızdan erişir veya kullanırsanız, mobil ağınızın veri ve mesajlaşma ücretleri ve ücretleri geçerli olabilir. Hizmetlere (Uygulama dahil) ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere erişmek ve kullanmak için gerekli olan uyumlu donanım veya cihazları edinme ve güncellemekten siz sorumlusunuz. Hizmetlerin veya herhangi bir kısmının belirli bir donanım veya cihaz üzerinde çalışacağını garanti etmiyoruz. Ek olarak, Hizmetler, İnternet kullanımının ve elektronik iletişimin doğasında olan arızalara ve gecikmelere tabi olabilir.

7. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Hizmetlerimizi SÜRÜŞ başına ve / veya abonelik esasına göre (aboneliklerin mevcut olduğu yerlerde) kullanabilirsiniz. Bazı SÜRÜŞ’ler, geçerli herhangi bir başlatma / kilit açma ücretine ek olabilecek minimum bir ücrete sahip olabilir. Bir SÜRÜŞ’e başlamadan önce, geçerli ücretleri (örn. Başlatma / kilit açma ücreti, dakika başına ücret ve / veya minimum ücret) göreceksiniz. Tahakkuk eden ücretlerin hesaplanması amacıyla yolculuk süreleri en yakın dakikaya yuvarlanacaktır. İşimiz için gerekli veya uygun gördüğümüzde, Hizmetlerimizin fiyatlandırmasını istediğimiz zaman değiştirebileceğimizi lütfen unutmayın. Fiyatlandırmamıza vergiler (satışlar ve katma değer gibi) ve diğer geçerli resmi ücretler dahildir. Bir SÜRÜŞ’e başlamadan önce, ödeme bilgilerinizin hala geçerli olduğunu doğrulamak ve / veya banka / kredi kartınızın bu yolculuk için tahakkuk eden ücretleri karşılayacak gerekli paraya sahip olduğunu doğrulamak için banka / kredi kartı hesabınızı geçici olarak bekletebiliriz. Ön provizyon, hesabınıza bir ödeme değil, bu paranın bloke edilmesidir. Ön yetkilendirmeler, kullanılabilir bakiyenizi, serbest bırakılıncaya veya gerçek ücret ile mutabık kılınana kadar yetkilendirme tutarı kadar azaltabilir. Ekstrenizden ön provizyon tutarının ne zaman kaldırılacağına ilişkin sorularınız varsa, bankanızla veya kartı veren kuruluşla iletişime geçmelisiniz. Ücretler ve masraflar, hesabınızdaki bir ödeme yönteminden tahsil edilecektir. Yasaların gerektirdiği şekilde geçerli vergileri otomatik olarak alacağız ve keseceğiz. Bize yapılan tüm ödemeler, üçüncü taraf bir ödeme işlemcisi aracılığıyla yapılır. Ödeme yönteminizin süresi dolarsa ve bilgilerinizi güncellemezseniz veya hesabınızı iptal ederseniz, bize faturalandırmaya devam etme yetkisi verirsiniz ve tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu olmaya devam edersiniz. Başarısız olan herhangi bir ödeme girişiminden sonra dosyadaki tüm ödeme yöntemlerini yeniden faturalandırmayı ve tehsil etmeyi deneme hakkımızı saklı tutarız. Banka kredili mevduat ücretleri, tahsilat acentesi ücretleri, makul avukatlık ücretleri ve tahkim veya mahkeme masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tutarların toplanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm masraflardan ve tüm bu tutarlardan sorumlu olmaya devam edeceksiniz. Hesabınıza yaptığımız herhangi bir ücretlendirmeyi kabul etmiyorsanız, ihtilaflı masrafın gerçekleştiği ayın sonundan itibaren 10 iş günü içinde bize bildirmelisiniz. İhtilaflı ücretleri çözmek için, seyahatinizin tarihi ve yaklaşık başlangıç ve bitiş saatleri dahil olmak üzere belirli sürüş geçmişi bilgilerine ihtiyacımız olacak. Bir politika olarak, geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Hizmetlerimizi kullanımınız için geri ödeme yapmayız ve bu politikanın istisnaları tamamen bizim takdirimize bağlıdır

7.1. KULLANICI, Uygulama’da açıklanmış ve Araç’ı kullanmaya başlamadan önce Uygulama içerisinde kendisinin bilgisine sunulmuş olan Ücret’ler dahilinde Araç’ı kullanabilir. Söz konusu Ücret’ler sabit olmamakla birlikte Uygulama içerisindeki harita üzerinde Araç kullanımına tanımlı bölgelere, Araç modeline ve/veya sürüş süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. MOBI, Uygulama’da belirtilen Ücret’lerde zaman zaman değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

7.2. MOBI, KULANICI tarafından ödeme yöntemi olarak tanımlanan kredi kartının doğru ve aktif olduğunu anlayabilmek için cüzi bir miktarda ön otorizasyon işlemi gerçekleştirir.Bu ön otorizasyon işlemi (Provizyon) doğrulamadan sonra KULLANICI’ya iade edilir.

7.2. MOBI, Ücret’leri, KULLANICI’dan kredi kartı veya Uygulama tarafından kabul edilen yasal ödeme şekli ile Sözleşme’de tanımlandığı üzere tahsil eder. Tahsil edilen Ücret’ler ve diğer harcamalar ilgili mevzuatta belirtilmiş olan her türlü vergiye tabi olacaktır.

7.3. MOBI, Hizmetler ile ilgili indirim paketleri ve/veya Hizmetler ile ilgili diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve MOBI’nin her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları”) oluşturabilir. MOBI, dilediği zaman Promosyon Kodları’nı güncelleme ya da iptal etme hakkınına sahiptir. Yalnızca Uygulama üzerinden kullanabilen ve nakit yerine geçmeyen Promosyon Kodları;

a. Planlanan amaçlarla yasalara ve MOBI’nin her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun kullanılmalıdır,

b. MOBI tarafından MOBI’nin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir,

c. MOBI tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez,

d. Başka tekliflerle birleştirilemeyen, yalnızca bir KULLANICI ve hesap ile sınırlı tek seferlik teklifler olup kullanımdan önce süresi dolabilir.

8. KULLANIM KOŞULLARI

8.1. Temel Güvenlik Kontrolü

KULLANICI’nın, Araç’ı kullanmadan önce gerçekleştirmesi gereken temel güvenlik kontrolleri şunlardır

a. Lastiklerin sağlam olması,

b. Tüm fren ve ışıkların çalışır durumda olması,

c. Yeterli şarj seviyesi ve açıkça görülebilecek mekanik problem olmaması.

KULLANICI, göze çarpan herhangi bir aksi durum bulunması halinde Araç’ı kullanmayacağını ve derhal MOBI’yi bilgilendireceğini kabul eder.

8.2. Kayıp ve Çalıntı Araç Düzenlemesi

Aşağıdaki durumlarda Araç kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir;

a. Azami kiralama süresi sonunda iade edilmez ise,

b. GPS ünitesi devre dışı bırakılır ise,

c. Yolculuğun bitmesinin ardından 30 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana park edilir ve MOBI’ye bilgi verilmez ise,

d. Herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir KULLANICI tarafından hareket ettirilir ise,

e. MOBI’nin Araç’ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelir ise.

8.3. Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

KULLANICI, MOBI’nin herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler, ve yürüyüş yolları dahil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve KULLANICI’nın kendisine sunulmuştur. MOBI, Araç’ları sadece bir alternatif olarak sunar ve Hizmetler’in, yalnızca Araç’ı kendi başına kullanabilecek ve Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş KULLANICI’lar tarafından kullanılmasını amaçlamıştır.

8.4. Kısıtlamalar

Herhangi bir zamanda ve KULLANICI’nın rızası dışında, MOBI, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanımını kısıtlayabilir. KULLANICI, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir,

9. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI (KVK)

Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer Taraf’a ait her türlü ticari, mesleki bilginin ve Kişisel Veri’nin gizli olduğunu kabul eder. 6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve kullanımı esasları düzenlenmiştir. Bu düzenleme MOBI’nin mobil uygulaması (aplikasyon) ve www.mobiscooters.com webs ayfasındaki GİZLİLİK POLİTİKASI (http://mobiscooters.com/gizlilikpolitikasi.html) ‘ında 6698 sayılı KVK Kanunu Aydınlatma metinlerine entegreli ve ayrıntılı GİZLİLİK POLİTİKASI BİLGİLENDİRME METNİ olarak KULLANICI’ların bilgi ve onayına sunulmuştur.

Devre dışı bırakmadığınız sürece, pazarlama amaçları da dahil olmak üzere bize sağladığınız telefon numaralarından sizinle telefon, SMS veya metin mesajı (otomatik telefon çevirme sistemi kullanımı dahil) yoluyla iletişim kurabileceğimizi kabul edersiniz. Herhangi bir mülk, mal veya hizmet satın almanın bir koşulu olarak bu izni vermeniz gerekmediğini anlıyorsunuz. Mesajları alan mobil cihazı kullanarak bizden aldığımız bir metin mesajına yanıt olarak www.destek@mobiscooters.com veya info@mobiscooters.com adreslerinden bize bildirimde bulunabilirsiniz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

MOBI, KULLANICI’ların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

MOBI, KULLANICI’ya ait Kişisel verilerin, hangi şartlarda, hangi koşullarda nasıl korunacağını, nasıl işleneceğini ve vaya hangi şartlarda nasıl paylaşacağını web sayfası ( http://mobiscooters.com/index.html) Içerisinde KULLANICILARI ile ayrıntılarıyla paylaşmıştır. Bkz. GİZLİLİK POLİTİKASI (http://mobiscooters.com/gizlilikpolitikasi.html)

KULLANICI bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından MOBI, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. MOBI’nin yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. Detaylı bilgilere ulaşabilmek için; Bkz. GİZLİLİK POLİTİKASI (http://mobiscooters.com/gizlilikpolitikasi.html)

İşbu Sözleşme ile, KULLANICI bilerek, isteyerek ve gayrikabili rücu olarak aşağıdaki hususları kabul etmiştir:

Hizmetler’in kullanımıyla ilgili KULLANICI;

videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntüsünü ve sesini; MOBI’ye ait olan web sitesi http://mobiscooters.com/index.html , Mobil Uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın, her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; GİZLİLİK POLİTİKASI’ndaki (http://mobiscooters.com/gizlilikpolitikasi.html) şartlara uygun olarak tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım, reklam, iş geliştirme, uygunsuzlukları belirleme, yasal yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle MOBI ve/veya iştiraklerinden, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğini, MOBI’nin bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınız üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, MOBI ve/veya iştiraklerinin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarını diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğini, bu nedenle MOBI ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Ayrıca KULLANICI, üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilmiş olan kişisel verileri, lokasyonu, elektronik postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeleri ve yardım masası ile yapılan yazışmaları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Veri’lerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermektedir. Bkz. GİZLİLİK POLİTİKASI (http://mobiscooters.com/gizlilikpolitikasi.html )

11. FERAGAT VE SORUMLULUK SINIRLAMASI

KULLANICI, Hizmetler’i kullanımından doğacak tüm riskin, yürürlükteki yasalarin izin verdiği azami ölçüde kendine ait olacağini kabul etmektedir.

MOBI, meydana gelebilecek hasarlara karşi uyarmiş olsa bile Hizmetler’in kullanimiyla bağlantili veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybi, veri kaybi, kişisel yaralanma ve mal hasari dâhil hiçbir dolayli, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir. MOBI, KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanınımı veya erişiminde meydana gelebilecek aksamalar, kendi makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmeleri ya da başarisizliklarindan kaynaklanan herhangi bir hasardan, yükümlülükten veya kayiptan sorumlu tutulamaz.

Hiçbir şekilde MOBI’nin Hizmetler ile ilgili tüm hasar, kayıp ve hukuki sebepler için KULLANICI’ya karşı olan yükümlülüğü 1.500 TL’yi geçemez.

KULLANICI; Hizmetler, Araç’lar ve MOBI tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, MOBI ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, MOBI’nin sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetler’i sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar”); KULLANICI’nın MOBI Hizmetler’ini, Araç’ları veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, Sözleşme’nin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi talepten feragat etmeyi, bu taleplerden MOBI’yi ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır.

Talepler, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, Sözleşme’ye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, KULLANICI’nın ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) Araç kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi KULLANICI’nın yukarıdaki herhangi bir hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve KULLANICI’nın Hizmetler’den, Araç’lardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, MOBI ve diğer İlişkili Taraflar, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Araç’lar, ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek KULLANICI’nın kendi takdirine bağlıdır.

KULLANICI, herhangi bir hizmeti, Araç’ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, KULLANICI’nın ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin ve öngörülemeyeceğinin farkındadır.

Riskler ve tehlikeler aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:

a. Araçlar ve diğer objeler,

b. Yayalar,

c. Trafik akışı,

d. Araç ya da Araç’a ait parça işlev bozukluğu,

e. Yol durumu ve kalitesi,

f. Hava durumu,

g. Araç’ın kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalara uyulmaması,

h. İşbu Sözleşme’de belirtilen yasak eylemlerden herhangi birinin meydana gelmesi,

i. İşbu Sözleşme’de belirtilen gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmaması,

j. Gerekli güvenlik ekipmanlarının kullanılması,

k. MOBI, herhangi bir İlişkili Taraf, KULLANICI veya üçüncü tarafın kusuru.

KULLANICI, Araç’ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. KULLANICI, Araç’ın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. KULLANICI, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

Yasaların izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, MOBI, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. KULLANICI; İlişkili Taraflar ya da KULLANICI’ nın bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

KULLANICI, Hizmetler’i kullanımından doğacak tüm riskin, yürürlükteki yasalarin izin verdiği ölçüde kendine ait olacağini kabul eder.

MOBI, meydana gelebilecek hasarlardan, kişisel yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan yükümlü değildir.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ ve HAKLARIN KULLANILMASI

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda MOBI’nin veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, elektronik postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

15. TÜM ANLAŞMA İÇERİĞİ

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında MOBI’nin sağlayacağı Hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. KULLANICI, bu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. Herhangi bir zamanda, KULLANICI’nın rızası aranmaksızın, MOBI tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşme’yi değiştirebilir veya üzerinde düzeltmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetler’in kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin KULLANICI tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. Bu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, MOBI web sitesinde ve Uygulama’da bir açıklama yayınlayacaktır.

16. BİLDİRİMLER

MOBI, KULLANICI’nın telefon numarasına, elektronik posta adresine, Uygulama üzerinden veya KULLANICI Hesap’ında belirtilen bilgiler üzerinden bildirimde bulunabilir.

KULLANICI, destek@mobiscooters.com veya info@mobiscooters.com adresine elektronik posta göndererek MOBI’ye ulaşabilir ve iletişime geçebilir.

17. KULLANICI KABUL BEYANI

“KULLANICI ve Hesap sahibi olarak İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuyup anladığımı, açıkça kabul ettiğimi ve bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum. Tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. 18 yaşında veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Araç’a binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Araç’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetler’e erişim ve kullanımım ile bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum. Araç’ın kullanımını bildiğimi ve Araç’ı sürmeye yeterli derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu, belirtilen Ücret ve cezaları okuyup anladığımı ve kabul ettiğimi kabul ve beyan ederim. Sözleşme’nin 9. Madde’si kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırlandığını kabul ediyorum.”

İş bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır. KULLANICI, bu Sözleşme’yi okuduğunu, koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. TARAFLAR’IN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI

Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi istedikleri zaman feshetme hakları saklıdır. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, MOBI tarafından sunulan hizmetler derhal durdurulacaktır.

19. CEZAİ KURALLAR

KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de ve/veya Uygulama’da belirtilen kurallara, yürürlükteki ilgili yasalara aykırı davrandığının tespit edilmesi durumunda, MOBI’nin KULLANICI’dan aşağıda belirtilen ceza bedellerini talep etme hakkı bulunmaktadır. MOBI’nin söz konusu ceza bedellerini aşan zararlarına ilişkin, KULLANICI’nın Sözleşme’yi ve/veya yürürlükteki ilgili yasaları ihlalinden kaynaklanabilecek tüm hukuki ve cezai hak ve alacak talep hakları saklıdır.

a. KULLANICI kaynaklı hatalardan oluşan hasar ve arızaların tamir bedeli; 7.000 TL’ye kadar

b. Araç çalınma, zayi olma (denize düşme halinde) veya kaybolma bedeli; 10.000 TL

c. Araç’ın belirlenen alan dışında kullanılması ve/veya park edilmesi; 350 TL

d. Araçın halkın erişimine kapalı bir alan, engelli yolları, özel mülk vb. yanlış bir alana park edilmesi; 250 TL

e. Park kurallarına aykırı park etme; 150 TL’ye kadar

f. Araç ile toplu taşıma araçlarına binilmesi; 200 TL’ ye kadar

g. Azami kiralama süresinin aşılması; 800 TL’ ye kadar

h. KULLANICI’nın, Hesap’ıyla ilgili yanlış bilgi vermesi veya Araç’ın Hesap sahibi KULLANICI dışında biri tarafından kullanılması; 350 TL’ye kadar

i. Sözleşme ve Uygulama’da belirtilen herhangi bir hak ve yükümlülüğün herhangi bir surette KULLANICI tarafından kötü niyet ile kullanıldığının MOBİ tarafından tespit edilmesi; 1000 TL

KULLANICI’nın Araç’ı, belirlenen kurallara aykırı olarak izin verilmemiş özel bir mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki halka açık olmayan bir alana park etmiş olması ve/veya Araç’ı geçerli bir alana geri götüremeyecek durumda olup Araç’ın MOBI personeli tarafından alınmasını talep etmesi durumunda MOBI kendi takdirine bağlı olarak KULLANICI’ya 800 TL’ye kadar ücret tahakkuk ettirebilir.

Herhangi bir Araç’ın KULLANICI’nın Hesap’ı aracılığıyla KULLANICI’dan habersiz kullanılması halinde, Araç kurtarılıp kiralama sona erinceye ve sistemde o ana kadar kayıtlı olmuş bulunan tüm seyahat Ücret’lerinden ve aracın kurtarılması için verilen hizmet ve/veya hizmetlerin karşılığı olan 800 TL’lik servis ücretinden KULLANICI sorumludur.

Sorumluluklar

HATIRLATMALAR

Image

Mobi'yi Kullanırken;

Mobi Bilgilendirme Jan 18, 2019

Mobi yi kullanabilmek için 18 yaşından büyük olman gerekir ! Mobi uygulamasını APP STORE'dan veya GOOGLE PLAY'den akıllı telefonuna indirip kullanmaya başlamadan önce, mutlaka kullanım şartlarını dikkatlice okuyup onay vermeli ve hesabını oluşturmalısın ! Aksi taktirde uygulamayı ve hizmetleri kullanamazsın. Mobi yi kullanırken mutlaka kullanım şartlarına uymalısın! Aksi taktirde kullanım şartlarında yazılı olan cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilirsin.

Image

Haritada Tanımlı Bölgede Kal

Mobi Bilgilendirme Jan 18, 2019

Mobi yi uygulama ekranında belirtilmiş olan tanımlı bölge içinde kullanmalısın, tanımlı bölge dışına çıkarsan mobi kendisini kilitleyecektir. Böyle bir durumda herhangi bir cezayla karşılaşmamak için derhal tanımlı bölge içine dönmelisin! Mobi ile sürüş yaparken mutlaka trafik kurallarına uymalı, yaya yollarını kullanmamalısın. Alkollüylen asla sürüş yapmamalısın!

Image

Unutma ! Mobi tek kişilik bir araçtır.

Mobi Bilgilendirme Jan 18, 2019

Bu durum kendin ve çevrendekiler için büyük risk yaratır. Sürüşü bitirmek istediğinde mobi yi park ederken daima umuma açık bir alana, trafiği ve yayaları engellemeyecek dik bir şekilde kilitlenmiş, çevredekilere herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde park et.Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir,lütfen gereken kurallara uyalım.

Bize ulaşın

İLETİŞİM

Soru ve Önerileriniz için;